Kultúra

Podniková misia

Nech svet prosperuje a pomáha rozvoju podnikov

Enterprise Vision

Zaviazali sa inovovať lepší život a zlepšovať životné prostredie

Základné hodnoty

Vytvárať výhody pre spoločnosť a príležitosti pre zamestnancov

etické hodnoty

Bezúhonnosť, čestnosť a férová súťaž

Talentová filozofia

Cnosti a talenty, ľudia čo najlepšie využívajú svoj talent a veci

Koncept kvality

Produkt odráža úroveň, kvalita je život