Kontrola kvality

Kvalita je veľmi dôležitá pre produkty vo všetkých odvetviach.Aby sme zabezpečili kvalitu našich dverí, prijali sme päť procesov na kontrolu dverí vrátane kontroly materiálu, vizuálnej kontroly, mechanickej kontroly, kontroly rozmerov a kontroly balenia.

01 Kontrola obalov

  • Skontrolujte potrebné značky balenia vrátane veľkosti, materiálu, hmotnosti a množstva.Aby sme sa uistili, že naše dvere sú k zákazníkom odoslané neporušené, zvyčajne ich balíme do penových a drevených škatúľ.
  • 02 Kontrola materiálu

  • Všetky materiály sú overené, aby sa zabezpečilo, že nebudú viditeľné poškodenia alebo chyby.Keď sa suroviny vrátia do našej továrne, naša kontrola kvality ich všetky skontroluje a materiály sa znova skontrolujú vo výrobe.
  • 03 Vizuálna kontrola

  • Skontrolujte, či povrchy dverí alebo rámu neobsahujú otvorené otvory alebo zlomy.
  • 04 Mechanická kontrola

  • Na zabezpečenie kvality dverí používame vhodný kontrolný stroj vybavený kvalifikovanými inšpektormi na kontrolu všetkých procesov kontroly.
  • 05 Rozmerová kontrola

  • Skontrolujte hrúbku, dĺžku, šírku a dĺžku uhlopriečky dverí.Overujú sa merania pravých uhlov, deformácií a symetrických rozdielov.